Dokumentacja medyczna

Udostępniamy dokumentacje medyczną:

  1. pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
    • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem dowodu tożsamości
    • opiekunom ustanowionym przez sąd za okazaniem stosownego oświadczenia (kurator, opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym)
  3. osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu z urzędowo lub notarialnie poświadczonym podpisem upoważniającego
  4. w przypadku śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z podkreśleniem, że pełnomocnictwo jest udzielane na wypadek śmierci

Pytanie / Rejestracja

lub zadzwoń do nas: 795 688 323 | 42 678 77 74