Tomograf CS 9300

Stomatologiczny tomograf komputerowy CS 9300 to najbardziej wszechstronny i najnowocześniejszy system obrazowania radiologicznego dostępny obecnie na rynku. Umożliwia on wykonywanie cyfrowych obrazów pantomograficznych z wykorzystaniem technologii adaptacji warstwy obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta niezależnie od zaawansowanych możliwości badań tomograficznych.

Podczas badania aparat CS 9300 wykorzystuje wiązkę stożkową promieniowania CBCT. Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest zmienne pole obrazowania tomograficznego od 5 cm x 5 cm aż do 17 cm x 13,5 cm oraz Inteligentny System Kontroli Dawki zapewniający optymalne dostosowanie dawki do typu badania, dzięki czemu mamy gwarancję najwyższej jakości obrazowania.

Wykorzystywane dotychczas w radiologii standardowe aparaty rentgenowskie nie były w stanie dostosować dawki promieniowania na przykład podczas zdjęcia RTG zębów, co mogło się wiązać z niepotrzebnym użyciem zbyt dużej dawki.

Pytanie / Rejestracja

lub zadzwoń do nas: 795 688 323 | 42 678 77 74